Τετάρτη, 14 Ιουνίου 2017

Με συγκίνηση, περηφάνια και ευγνωμοσύνη για τους συντελεστές... Καλλιόπη Δημητρούλη, Γιώργο Δάμπαση, Σοφία Ιωαννίδου, Καλλιόπη Πασιά, τους εκπαιδευόμενους της Θεατρικής Ομάδας και τους εκπαιδευτικούς του σχολείου, τον Δ/ντη και τον Αρχιφύλακα του ΓΚΚ Δομοκού, παρουσιάζουμε την πρώτη Θεατρική Παράσταση του ΣΔΕ Φυλακών Δομοκού...


Τρίτη, 13 Ιουνίου 2017

"ΜΗΝΥΜΑ ΤΟΥ ΔΙΕΥΘΥΝΤΗ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑΣ ΦΥΛΑΚΩΝ ΔΟΜΟΚΟΥ ΣΤΟΥΣ ΜΑΘΗΤΕΣ ΤΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ, ΜΕ ΑΦΟΡΜΗ ΤΙΣ ΤΡΟΜΟΚΡΑΤΙΚΕΣ ΕΠΙΘΕΣΕΙΣ ΣΤΟ ΛΟΝΔΙΝΟ ΚΑΙ ΤΗΝ ΑΠΩΛΕΙΑ ΑΘΩΩΝ ΠΟΛΙΤΩΝ"

ΕΛΛΗΝΙΚΑ
Ο  φανατισμός  σε απόψεις , ιδέες και θρησκείες , θολώνει  την  κρίση  των  ανθρώπων  και  τους  οδηγεί  σε συμπεριφορές  που μπορεί να είναι  από μια απλή έχθρα μέχρι και πράξεις μίσους και βίας.  Οι φανατικοί απομονώνονται κοινωνικά,  χτίζοντας σύνορα που τους  χωρίζουν από τους άλλους ανθρώπους  και  τους  οδηγούν  στο  σκοτάδι.
Το ανοιχτό μυαλό,  η  ελευθερία της σκέψης ,  το δικαίωμα  της  κριτικής  σε κάθε ιδεολογία ή  θρησκεία, ο  σεβασμός  των  πεποιθήσεων των άλλων  ανθρώπων  που  διαφέρουν  από  τις  δικές  μας,  δημιουργούν  τις  προϋποθέσεις  για  μια  ειρηνική  συνύπαρξη  των  λαών  στα χρόνια  αυτά  της  παγκοσμιοποίησης.
Η  ΕΥΤΥΧΙΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ  ΣΤΗΝ  ΕΙΡΗΝΗ  ΚΑΙ  ΤΗΝ  ΑΔΕΛΦΟΣΥΝΗ  ΤΩΝ  ΛΑΩΝ.
Η  ΔΥΣΤΥΧΙΑ  ΒΡΙΣΚΕΤΑΙ ΣΤΟ  ΜΙΣΟΣ,  ΣΤΗ  ΒΙΑ  ΚΑΙ  ΣΤΟΝ ΠΟΛΕΜΟ.

ΑΡΑΒΙΚΑ
التعصب في الآراء والأفكار والأديان ويطمس حكم الشعب ويؤدي إلى السلوكيات التي يمكن أن تتراوح من الكراهية حتى بسيطة الكراهية والعنف. يتم عزل الجماهير اجتماعيا، وبناء الحدود التي تفصل بينها وبين الآخرين ويقودهم في الظلام.
العقل المفتوح، وحرية الفكر، والحق في انتقاد أي أيديولوجية أو الدين، واحترام معتقدات الآخرين التي تختلف عن عاداتنا
وتقاليدنا، وخلق الظروف الملائمة لالتعايش السلمي بين الشعوب في هذه السنوات من العولمة.
والسعادة هي في سلام وأخوة الشعوب.
التعاسة هو كراهية والعنف والحرب.
ΤΟΥΡΚΙΚΑ
Görüşler, fikirler ve dinlerde fanatizm, halkın yargıya buğulu ve basit bir kin yukarı kin ve şiddet arasında olabilir davranışlara yol açar. Fanlar diğer insanlardan ayıran ve karanlıkta onlara yol sınırları bina, sosyal izole edilmiştir.
Açık bir zihin, düşünce özgürlüğü, sağ, bizimkinden farklı olan diğer insanların inançlarına saygı, herhangi bir ideolojiyi veya dini eleştirmek küreselleşme bu yıllarda halkların bir arada yaşama koşullarını yaratmak.
MUTLULUK BARIŞ ve halkların kardeşliği GEÇER.
Mutsuzluk, şiddet ve savaş nefret İÇİN IS.

ΠΕΡΣΙΚΑ
تعصب در نظرات، ایده ها و مذاهب، تار قضاوت مردم و منجر به رفتارهایی که می تواند از یک نفرت تا نفرت ساده و خشونت باشد. طرفداران انزوای اجتماعی، ساختمان مرزهایی که آنها را از مردم جدا و آنها را در تاریکی.
ذهن باز، آزادی اندیشه، حق انتقاد از هر ایدئولوژی یا مذهب، اعتقادات افراد دیگر که از خود ما هستند احترام، ایجاد
شرایط برای همزیستی مسالمت آمیز مردم در این سال ها از جهانی شدن است.
شادی در صلح و صفا و برادری مردم.

ناخشنودی است که به دشمنی، خشونت و جنگ است.

ΑΓΓΛΙΚΑ
Fanaticism in opinions, ideas and religions blurs the judgment of people and leads them to behaviors that can be from simple hatred to acts of hatred and violence. Fanatics are socially isolated, building frontiers separating them from other people and leading them to the dark.
The open mind, freedom of thought, the right of criticism in any ideology or religion, respect for the beliefs of other people that differ from ours, create the conditions for a peaceful coexistence of the peoples in these years of globalization.
HAPPINESS IS AT THE PEACE AND THE LONG DISTANCE.
POVERTY IS MADE, IN VIOLENCE AND IN WAR.

ΓΑΛΛΙΚΑ
Fanatisme dans les opinions, les idées et les religions, brouille le jugement du peuple et conduit à des comportements qui peuvent aller d'une simple haine à la haine et à la violence. Les ventilateurs sont isolés socialement, la construction de frontières qui les séparent des autres et les conduisent dans l'obscurité.
L'ouverture d'esprit, la liberté de pensée, le droit de critiquer une idéologie ou une religion, respecter les croyances des autres personnes qui sont différentes de la nôtre, créer les conditions d'une coexistence pacifique des peuples dans ces années de la mondialisation.
Le BONHEUR EST DANS LA PAIX et de la fraternité des peuples.
EST Unhappiness HAINE, LA VIOLENCE ET LA GUERRE.

ΑΛΒΑΝΙΚΑ
Fanatizmi në mendimet, idetë dhe feve, mjegullon gjykimin e popullit dhe të çon në sjellje që mund të shkojnë nga një urrejtje deri urrejtje thjeshtë dhe dhunës. Tifozët janë të izoluar nga shoqëria, ndërtimin e kufijve që ndajnë ata nga njerëzit e tjerë dhe të çojë ata në errësirë.
Mendja e hapur, liria e mendimit, e drejta për të kritikuar ndonjë ideologji apo fe, të respektojnë besimet e njerëzve të tjerë që janë të ndryshme nga e jona, të krijojë kushtet për një bashkëjetesë paqësore të popujve në këto vite të globalizimit.
Lumturia është në paqe dhe vëllazërisë së popujve.
Pakënaqësi është të urresh, dhunën dhe luftën.

ΡΟΥΜΑΝΙΚΑ
Fanatismul în opinii, idei și religii, estompează judecata oamenilor și conduce la comportamente care pot varia de la o simplă ură la ură și violență. Ventilatoarele sunt izolate social, construind granițe care îi separă de alți oameni și le conduc în întuneric.
Mintea deschisă, libertatea de gândire, dreptul de a critica orice ideologie sau religie, să respecte credințele altor persoane care sunt diferite de ale noastre, de a crea condițiile necesare pentru o coexistență pașnică a popoarelor din acești ani de globalizare.
FERICIREA ESTE în pace și fraternitate a popoarelor.
Nefericirea este urârea, Violență și război.

Πέμπτη, 1 Ιουνίου 2017

ΣΥΓΚΙΝΗΤΙΚΕΣ ΣΤΙΓΜΕΣ ΣΤΟ ΣΧΟΛΕΙΟ ΤΗΣ ΦΥΛΑΚΗΣ (3)
Η  περίοδος  που δεν είχαμε καθηγητές στο Σχολείο ήταν κουραστική αλλά η καλύτερη της  καριέρας μου.  Πιστεύω ότι μέσα από την εκπαιδευτική διαδικασία μεταλαμπαδεύτηκε το μήνυμα της αδελφοσύνης  των λαών…  πιστεύω ότι άλλοι περισσότερο κι άλλοι λιγότερο νιώσαμε ότι η έννοια ρατσισμός ήταν ανύπαρκτη στον κόσμο που βιώναμε μέσα στο σχολείο… Τούρκοι, Άραβες, Αφγανοί, Αφρικανοί και Βαλκάνιοι (Ρουμάνοι, Αλβανοί, Έλληνες), λειτουργήσαμε αρμονικά και ειρηνικά…  με σεβασμό και αλληλεγγύη σαν μια ομάδα… ένιωσα πλέρια την αγάπη και την εκτίμηση όλων των μαθητών μου…
Τώρα που έχουν έλθει οι ωρομίσθιοι εκπαιδευτικοί μου λείπει αυτό το μάθημα κατά τη διάρκεια του οποίου  δεν καταλάβαινα πώς περνούσε η ώρα… ώσπου την τελευταία μέρα του Μάη,  ένας  τούρκος μαθητής, μου έφερε το καραβάκι που το έφτιαξε στο κελί του και το ονόμασε «Ναζίμ» καθώς ήξερε ότι ο Ναζίμ Χικμέτ είναι από τους πιο αγαπημένους μου ποιητές…  στην αρχή νόμισα ότι το έφερε για να το στείλουμε στην έκθεση του Υπουργείου Δικαιοσύνης αλλά αυτός είπε ότι είναι δώρο προσωπικά για μένα… για την έκθεση θα φτιάξει άλλο… αγκαλιαστήκαμε και τον ευχαρίστησα μέσα απ’ την καρδιά μου…  η προπαγάνδα των πολιτικών που θέλει να σπείρει  μίσος-έχθρα και διχόνοια ανάμεσα στον τουρκικό και τον ελληνικό λαό δεν έχει καμία ελπίδα στο σχολείο μας…